send link to app

Besilka MakedonskaFree

Популарната игра „Hangman“ или Бесилка одсега на Македонски јазик! Содржи околу 1000 поими поделени во 15 категории. Сите зборови се правописно проверени и прилагодени за сите возрасти.Уживајте